Monday, October 8, 2012

Platón

PRESENTACIÓNS DE CLASE

Unidade 1: PLATÓN 


1ª Parte: Marco histórico  e conceptual (2,5)
  1. A formación da Polis grega.
  2. Antecedentes presocráticos: Heráclito, Parménides e Anaxágoras.
  3. Os sofistas e Sócrates.
2ª Parte: Comprensión (6)
  1. A teoría platónica das ideas: Mundo sensible e mundo intelixible.
  2. A teoría platónica das ideas: Graos de coñecemento.
  3. Antropoloxía platónica.
  4. A concepción política de Platón: vinculación da alma á cidade.
3ª Parte: Cuestión transversal (1,5)

     1. Influencias posteriores                                                             

No comments:

Post a Comment